Příběhy z mé hlavy, S perem v ruce

Pruhovaná wall of death

Stojíš a čekáš na zvukové znamení. Vteřiny odbíjejí k finálnímu pohybu. 10… 9… Může to být i tvůj poslední, můžou tě povalit na zem a ušlapat tě. Stejně tajně doufáš, že nespadneš ty, ale ten proti tobě.

Stojíš a čekáš na zvukové znamení. Vteřiny odbíjejí k finálnímu pohybu. 8…7… Sleduješ lidi na protější straně. Jeden po druhém přejedeš pohledem ty zpocené obličeje a víš, že se cítí jako ty. Napjatí. Chtějí do někoho vrazit, nebo se naopak chtějí vyhnout?

Stojíš a čekáš na zvukové znamení. Vteřiny odbíjejí k finálnímu pohybu. 6… 5… Všimneš si, že tvůj momentální soused na pravé straně nervózně kouká na hodinky. Možná stopuje čas, možná v hlavě připravuje strategii a nechce, aby ji z jeho tváře vyčetli soupeři. Možná ho to vlastně celé vůbec nezajímá a jen chce, aby už bylo po všem.

Stojíš a čekáš na zvukové znamení. Vteřiny odbíjejí k finálnímu pohybu. 4… 3… Koutkem oka zahlédneš sousedku nalevo, jak vytahuje rukávy a upravuje si brašnu, aby jí nebránila v pohybu. Utahuje si culík, aby jí vlasy nepadaly do obličeje.

Stojíš a čekáš na zvukové znamení. Vteřiny odbíjejí k finálnímu pohybu. 2… 1… Nervozita se stupňuje, začínáš zrychleně dýchat, pot ti teče po tváři. Nakročíš si, pravá noha lehce před levou, cítíš, jak ti v obou nohách tepe krev. Psychicky se připravuješ na případný náraz, když v tom tě napadne – co je úkolem? Měl bys vrazit do lidí, nebo se úspěšně prodrat na druhou stranu barikády?

Stojíš a zvuk se změnil. Vyrážíš. Na pomalý start není čas. Nasazuješ tempo. Tváře soupeřů jsou blíž a blíž, když v tom se rozhodneš. Nebudeš bojovat. Nebudeš se máčet v potu, nechceš skončit na zemi, nehodláš se nikoho dotknout. S reflexy pantera se prosmýkneš mezi první vlnou. Druhá vlna tě rozhodit nemůže. Strategii už máš jasně zvolenou. Nadechneš se, ponoříš do hledání mezery mezi lidskými těly a už jsi z davu venku.

Rozhlédni se. Zase jsi to jednou úspěšně zvládl. Teď setřes z ramenou ten otřesný zážitek a hrdě pokračuj v cestě. Ne, ještě ne, ještě se naposled podívej zpátky na místo bitvy – ten přechod na křižovatce na Ipáku je prostě peklo.